Giải pháp quản lý hệ thống phân phối trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây. Công cụ này giúp quản lý đồng bộ 100% dữ liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng từ nhà sản xuất đến mỗi nhà phân phối và điểm bán lẻ.

Cập nhật sự kiện mới nhất!
Đăng ký nhận thông tin ngay hôm nay!

  •  
© 2021, Mobiwork.vn. All Rights Reserved.